Hangzhou Xunji Trading Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
4.6/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
100.0%
Thời gian phản hồi
≤3h
Giao dịch
US $250,000+ trực tuyến
Nhân viên
14
Dịch vụ
Tùy chỉnh nhỏ
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Kiểm soát chất lượng
Kiểm tra thành phẩm
Kiểm tra nguyên liệu tại chỗ
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.

AORTA XJ
Jackie Chen
Lynn Lee
Ocean Li
Joseph Shao
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.